ضمانت خرید شما

هدف ما ایجاد حس خوب در شماست، لذا چنانچه در طول دوران رعایت رژیم و برنامه غذایی و یا پس از آن از خرید خود رضایت نداشته باشید، کلیه هزینه‌ها بدون هیچ سوالی به شما بازگردانده خواهد شد.

همچنین اگر در طول دوران رژیم غذایی، از سوی متخصصین و کارشناسان ما نیاز به تغییر برنامه غذایی شما احساس شود، این تغییر بدون دریافت هرگونه هزینه مازاد انجام خواهد شد.

پکیج و برنامه رژیم غذایی اختصاصی

خود را دریافت کنید یا برای مشاوره رایگان تماس بگیرید